ฝากรัก : เป้ สีน้ำ

DSC_5938

ฝากรัก

Artist: เป้ สีน้ำ

สายน้ำน้ำไหลร่องโรย
สายลมลมโชยโบยลิ่ว
สายฝนฝนหล่นล้มปลิว
ปลิวกระจายเปียกกายเปียกใจ

สายน้ำน้ำไหลแห้งโหย
สายลมลมโชยอ่อนแรง
สายฝนฝนแล้งลมแล้ง
ฝนแห้ง แห้งกายยังเปียกใจ

* ฝากสายน้ำไหลถึงเธอ
ฝากลมบอกเธอฉันเหงา
ฝากฝนให้หล่น หล่นเบาๆ
ฝากรักแนบเนาข้างกายและใจ
(คอรัส *)

สายน้ำสายลมคือรัก
ด้วยรักฝากไปพร้อมฝน
ฝากไว้เคียงข้างใจคน
ฝากรักฉ่ำล้นชื่นใจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.