ของขวัญพระราชทาน แด่ Lausanne

Le Denantou ….ที่นี่ไม่มีตารางนิ้วใดที่ไม่มีรอยพระบาทของเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์

22007384_1859301214398868_8426875601015420108_n

18588843_1790120187983638_7876293567094255661_o

สวนเดอนองตู เป็นสวนสาธารณะติดทะเลสาบ Leman ไม่ไกลจากวิลล่าวัฒนา

ตลอดระยะเวลา ๑๘ ปีที่ทรงพำนักในโลซานน์ บริเวณนี้คือที่เสด็จพักผ่อนเป็นกิจวัตรของเจ้านายเล็กๆทุกพระองค์ คงไม่เกินเลยหากจะกล่าวว่า ไม่มีตารางนิ้วใดในบริเวณนี้ที่ไม่มีรอยพระบาทของท่านอยู่

22538668_1380084565422903_2496682564559204148_o (1)

ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่๙ มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานศาลาไทยให้แก่เมืองโลซานน์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช่วงเวลาที่ครอบครัวของพระองค์เคยทรงพำนักอยู่ที่นี่

และเพื่อให้ผู้ที่พบเห็นได้ทราบถึงความผูกพันของพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงครองราชย์มายาวนานที่สุดในศตวรรษที่ ๒๐ ที่ทรงมีต่อเมืองโลซานน์และรัฐโวด์

22498910_1380084768756216_8016851223946474913_o

ของขวัญพระราชทานหลังนี้มีพิธีมอบเมื่อ ๒๕๔๒ สองปีหลังงานเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา หรือหกรอบปีนักษัตรขอพระองค์ และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ปี อีกด้วย

ครอบครัวซานดอสซึ่งพำนักอยู่บนที่ดินด้านเหนือของเขตเดอนองตูมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษได้มอบที่ดินด้านใต้ซึ่งปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะให้แก่เมืองโลซานน์เมื่อ พ.ศ ๒๔๗๑ ตลอดระยะเวลาที่มีการก่อสร้างศาลาไทย ครอบครัวนี้ได้สนับสนุนโครงการแสนวิเศษที่แสดงถึงคุณค่าที่แท้จริงทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพื่อชื่อเสียงของโลซานน์

22496419_1380084995422860_762456994097482398_o

bois_du_moulin_0

ถาวรวัตถุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ทรงพระราชทานแด่ชาวโลซานน์ นอกจากศาลาไทยซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีแล้ว

ยังมีสถานที่อีกหนึ่งแห่งชื่อว่า Chalet du Bois-du-Moulin ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ให้ก่อสร้างบ้านหลังนี้ที่เมือง Pully เพื่อเป็นที่จัดค่ายกิจกกรรมของเด็กๆในเมือง Pully พิธีเปิดจัดขึ้นวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๘๙

ในสมัยนั้นเด็กนักเรียนไม่ค่อยได้มีโอกาสไปพักผ่อนนอกสถานที่กันมากนัก จึงทรงดำริสร้างสถานที่แห่งนี้ และเพื่อเป็นที่รำลึกถึงช่วงเวลาในอดีตที่มีต่อเมืองแห่งนี้

ข้อมูลจากบันทึกความทรงจำของครูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ ๙

รีวิวชุด ตามรอยแผ่นดินวัยเยาว์เจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.