Lake Lugano : สีสัน-ชีวิตชีวาทางตอนใต้ ของ Switzerland

สวัสดีแฟนเพจลุงหมอขอพักร้อน ที่หลงรักธรรมชาติที่สวยงามของประเทศ Switzerland

วันนี้ลุงหมอจะพาเพื่อนๆเปลี่ยนบรรยากาศจากภูเขาและดอกไม้ ไปชมเมืองติดทะเลสาบทางตอนใต้ที่ชื่อว่า Lugano ซี่งมีสีสันชีวิตชีวาของผู้คนที่ต่างออกไปจากทะเลสาบตอนกลางของประเทศ

สถานีรถไฟ Lugano

เมื่อลงรถไฟที่สถานี Lugano ก็จะมองเห็นทัศนียภาพของเมือง ไปจนถึงทะเลสาบสีฟ้าสดใส ซึ่งถ้าจะเดินเล่นชมเมืองทั่วไป เราสามารถเดินลงไปจากสถานีรถไฟไปจนถึงทะเลสาบ Lugano ได้เลย

เดินลงไปตามทาง ที่ขนานกับ รถรางที่โดยสารผู้คนขึ้นมา

Cathedral of Saint Lawrence

เดินผ่านตึกรามบ้านช่องที่มีสีสันสดใส ไปจนถึง ย่านร้านค้าของเมือง

เดินมาเรื่อยจนทะลุมาถึงท่าเรือริมทะเลสาบ

ท่าเรือ Lugano Centrale (lago)
สวน Parco Ciani

ใครที่เดินเก่ง แนะนำให้เดินเล่นไปจนถึงสวน Parco Ciani ก็จะเป็นบริเวณที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยผู้คนที่มาพักผ่อนเล่นน้ำ อาบแดดริมทะเลสาบ

การเดินทาง นั่งรถไฟมาลงที่สถานี Lugano

ผู้สนับสนุนการเดินทาง เพจ บ้านลุงหมอ

บ้านพักญี่ปุ่น อบอุ่นทุกฤดูที่ภูเก็ต

จองบ้านพัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.