ที่นี่ไม่ใช่ บ้านพัก แต่เป็นสมุดบันทึกความทรงจำ ของผู้รักการเดินทาง

“ที่นี่ไม่ใช่บ้านพัก แต่เป็นสมุดบันทึก ความทรงจำและช่วงเวลาดีๆของผู้คนที่รักการเดินทาง”

จองบ้านพัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.