Tokyo Sakura Tram

สวัสดีเพื่อนๆที่เฝ้ารอฤดูกาล

วันนี้ลุงหมอจะพาเพื่อนๆไปแนะนำให้รู้จัก กับรถราง หรือ รถ Tram สายเก่าแก่ของ Tokyo ที่ยังคงแล่นอยู่ และยังได้ชื่อว่าเป็น รถรางสายซากุระ (Tokyo Sakura Tram)

รถรางสายนี้ชื่อว่า Toden-Arakawa Line แล่นจาก Waseda station ไปถึง Minowabashi

ในช่วงเวลาปกติ รถรางสายนี้ก็จะมีผู้คนใช้งานเหมือนขบวนรถไฟทั่วไป แต่ว่าในฤดูใบไม้ผลิก็จะมีผู้คนมาใช้บริการหนาแน่นเป็นพิเศษเพื่อชมความงามของซากุระที่อยู่ระหว่างเส้นทาง

ถ้าเพื่อนๆไปขึ้นตรงสถานีกลางทางก็อาจจะต้องเบียดคนแน่น หรือต้องยืน ลุงหมอแนะนำให้ขึ้นตั้งแต่ต้นทางจากสถานี Waseda มาจะสามารถเลือกที่นั่งด้านหน้าได้

โดยนั่งรถไฟใต้ดินไปลงที่ Edogawabashi Station จากนั้น ข้ามถนนมาเพื่อเดินเล่นชมซากุระริมแม่น้ำ Kanda ซึ่งมีสวนสาธารณะที่ชมซากุระริมคลอง ชื่อว่า Edogawa Park

เดินเล่นตามริมแม่น้ำ Kanda มาเรื่อยๆ ที่นี่มีต้นซากุระริมคลองบรรยากาศคล้ายๆ คลอง Nakameguro แต่ว่าผู้คนบางตากว่า

Edogawa Park

เมื่อเดินชมซากุระเลียบแม่น้ำ Kanda มาเรื่อยๆ จะมาถึงต้นทาง ของ Toden arakawa line ที่สถานี Waseda

Waseda station

จาก Waseda station ก็จะแล่นมาเรื่อยๆผ่านสถานีต่างๆ ไปจนถึง สวน Asukayama (Asukayama Station) ซึ่งอยู่กึ่งกลางของเส้นทางรถรางสายนี้

Asukayama Station

Tokyo sakura tram กำลังแล่นผ่านสวน Asukayama ที่เต็มไปด้วยต้นซากุระอยู่รอบสวน ติดกับถนนใหญ่

รถ Tram สีสันสดใส มีลายต่างๆแตกต่างกัน

สวน Asukayama เป็นสวนสาธารณะสำคัญอีกแห่ง เป็นแหล่างพักผ่อน และฮานามิที่สำคัญของโตเกียว

ถ้าเดินเที่ยวที่ Asukayama เสร็จแล้วจะเดินข้ามไปสวน Otonashi Water Park ที่อยู่ตรงข้ามก็ได้

จาก Asukayama park รถรางจะวิ่งอ้อมสวน Asukayama ที่สถานี Ojiekimae Station (สถานีรถไฟ JR Oji station) แล้วแล่นต่อไปยังปลายทาง

ใครที่ชอบสวนสนุก สามารถแวะเที่ยว สวน Arakawa Yuen Amusement Park โดยลงที่สถานี Arakawayuenchi-Mae Station แล้วเดินเข้าไปทางแม่น้ำ Sumida

Arakawa Yuen Amusement Park

สวนสาธารณะเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1922

อีกหนึ่งสถานี ที่มีต้นซากุระอยู่ริมทางรถไฟ ชื่อว่า Arakawa-nichōme Station 

Arakawa-nichōme Station 

จากนั้นก็จะแล่นไปสุดสาย ที่ Minowabashi

ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับฤดูกาล

เพจ บ้านลุงหมอภูเก็ต บ้านพักญี่ปุ่นอบอุ่นทุกฤดู

จองบ้านพัก click

จองบ้านพัก click

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.