Zanborigawa

สวัสดีเพื่อนๆที่เฝ้ารอฤดูกาล

ดอกไม้กำลังจะผลิบานอีกครั้ง วันนี้ลุงหมอมีสถานที่ชมซากุระชานกรุงโตเกียว เขต Tachikawa มาฝากอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งความจริงก็อยู่บริเวณใกล้ๆ กับ Negawa green space ที่ลุงหมอเคยนำภาพมาให้ชมบ่อยๆ เพียงแต่ต้องเดินต่อจาก Negawa ไปอีกหน่อยจนถึงริมคลอง Zanbori

ออกจากโตเกียวมุ่งหน้าสู่ Tachikawa ด้วยรถไฟ JR จากสถานี Tachikawa จะมีรถ Tama Monorail ให้นั่งไปลงที่ Shibasaki-Taiikukan Station พอเราเดินลงจากสถานีมา ตรงไปตามถนนอีกนิด แล้วเลี้ยวลงฝั่งขวามือ ที่มีซากุระอยู่เป็นแถว

เดินผ่านร้านของคุณป้า แล้วตรงไปเรื่อยๆ
จนไปโผ่ลที่ริมแม่น้ำ Zanbori ซึ่งจะมีซากรุะอยู่เต็มสองฝั่ง

คันคลอง Zanbori จะสูงและไม่มีทางเดินลงไปด้านล่าง แต่ว่าสองฝั่ง เราสามารถเดินเล่นถ่ายรูปไปได้เรื่อยๆ แล้วค่อยข้ามสะพาน เพื่อเดินวกกลับมาก็ได้

ซากุระกำลังบานเต็มต้น โดยที่ไม่มีคนเบียดเสียดเหมือนในเมือง
เดินเล่น ถ่ายรูป ไปได้อย่างสบายใจ
ทางเดินริมคลอง จะเป็นอุโมค์ซากุระเล็กๆ ถ่ายรูปได้เพลิดเพลิน
เดินไปแล้วก็เดินกลับ มาทางอีกฝั่ง

การเดินทาง นั่งรถราง Tama monorail ลงสถานี Shibasaki-Taiikukan Station

ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับฤดูกาล

เพจ บ้านลุงหมอ บ้านพักญี่ปุ่น อบอุ่นทุกฤดูที่ภูเก็ต

จองบ้านพัก Click
จองบ้านพัก Click
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.